Eiropas Parlamenta Prezidija Lēmums ( 2014. gada 15. septembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumus