A Bizottság (EU) 2020/858 végrehajtási rendelete (2020. június 18.) az (EU) 2018/732 végrehajtási rendeletnek az alkalmazása kezdőnapjának elhalasztása érdekében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)