Komisijas Regula (EEK) Nr. 3565/88 (1988. gada 16. novembris) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā