Rakstisks jautājums E-4581/08 iesniedza Charles Tannock (PPE-DE) Komisijai. ES piedāvājums pārskatīt atkārtotās pārdošanas tiesības māksliniekiem