Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2019/1552 (2019. gada 26. marts) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma SESAR 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu