Písomná otázka E-4857/05 Georgios Karatzaferis (IND/DEM) Komisii. Koncesia projektov poradenským spoločnostiam