Lieta T-89/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 27. aprīļa spriedums – Niagara Bottling/EUIPO (“NIAGARA”) Eiropas Savienības preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “NIAGARA” — Absolūti atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts