Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8832 – Knauf/Armstrong) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 130/01