Lieta T-518/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — Ecoceane/EMSA (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūras — Tehniskā atbalsta kuģu iesaistīšanās naftas piesārņojuma apkarošanai — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme — Pārskatāmība — Acīmredzama kļūda novērtējumā — Ārpuslīgumiskā atbildība)