Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ