RU-MI TITJUR Tiesas spriedums (pirmā palāta) 1982. gada 2. decembrī. # Société RU-MI pret Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA). # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal administratif de Paris - Francija. # Lieta 272/81.