C-629/19. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2020. október 14-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Steiermark [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein” kontra Landeshauptmann von Steiermark (Előzetes döntéshozatal – Környezet – Hulladékok – 2008/98/EK irányelv – A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a 3. cikk 1. pontja és a 6. cikk (1) bekezdése – Szennyvíz – Szennyvíziszap – Hatály – A „hulladék” fogalma – A hulladékstátusz megszűnése – Hasznosítási vagy újrafeldolgozási művelet)