Tiesas priekšsēdētāja rīkojums 1987. gada 28. oktobrī. # Dow Chemical Nederland BV pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Konkurence. # Lieta 85/87 R. TITJUR Dow Chemical Nederland/Komisija