Lieta T-676/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 3. septembra rīkojums – Spānija/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Regulas (ES) Nr. 1173/2011 8. panta 3. punkts — Efektīva budžeta uzraudzības īstenošana eurozonā — Manipulācija ar statistikas datiem — Komisijas lēmums uzsākt izmeklēšanu — Nepārsūdzams akts — Sagatavojošs tiesību akts — Nepieņemamība