Tiesas spriedums (otrā palāta) 1985. gada 14. novembrī. # Firma Karl-Heinz Neumann pret Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Vācija. # Galvojuma zaudēšana. # Lieta 299/84. TITJUR Neumann