Rakstisks jautājums E-4696/10 João Ferreira (GUE/NGL) Komisijai. Transporta uzņēmumu privatizācija un to atrašanās valsts īpašumā ES