Asia C-555/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 3.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Stuttgart– Saksa) – Fussl Modestraße Mayr GmbH v. SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH ja ProSiebenSat.1 Media SE (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2010/13/EU – Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen – 4 artiklan 1 kohta – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Yhdenvertainen kohtelu – SEUT 56 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 20 artikla – Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä – Kansallinen säännöstö, jossa kielletään televisiolähetystoiminnan harjoittajia sijoittamasta koko maan laajuisesti lähettämiinsä ohjelmiin ainoastaan alueellisesti lähetettäviä televisiomainoksia)