Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir- “Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Istima tal-impatt fuq l-ambjent (EIA)”