Padomes Regula (EEK) Nr. 3620/87 (1987. gada 30. novembris) par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Angolas Tautas Republikas valdību par zveju Angolas piekrastē