Rakstisks jautājums E-4461/10 Giancarlo Scottà (EFD) Komisijai. Atjaunojamā enerģija un atbalsts projektiem, kas saistīti ar saules fotoelementu paneļiem