EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 270/2015 (2015. gada 30. oktobris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un XX pielikumu (Vide) [2017/1059]