Komisijas Regula (EEK) Nr. 3164/89 (1989. gada 23. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus īpašu pasākumu piemērošanai attiecībā uz kaņepju sēklām