Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 100, 2011