Lieta C-502/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. jūlijā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — kriminālprocess pret Oriol Junqueras Vies