Sprawa C-19/18 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2019 r. — VG, wstępująca w prawa MS/Komisja Europejska (Odwołanie — Skarga o odszkodowanie od Komisji Europejskiej — Decyzja Komisji o zakończeniu współpracy w ramach sieci Team Europe — Naprawienie szkody — Podniesiony przez Komisję zarzut niedopuszczalności — Umowny lub deliktowy charakter sporu)