Sag C-19/18 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. juli 2019 — VG, indtrådt i MS’ rettigheder mod Europa-Kommissionen (Appel — erstatningssøgsmål anlagt mod Europa-Kommissionen — Kommissionens afgørelse om at afslutte et samarbejde inden for rammerne af Team Europe — skadeserstatning — Kommissionens formalitetsindsigelse — tvist om erstatning inden for kontrakt eller uden for kontrakt)