Věc C-19/18 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. července 2019 — VG právní nástupkyně MS v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Žaloba na náhradu škody proti Evropské komisi — Rozhodnutí Komise ukončit spolupráci v rámci sítě Team Europe — Náhrada škody — Námitka nepříslušnosti vznesená Komisí — Smluvní, nebo deliktní povaha sporu“)