2009 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl koncentracijos paskelbimo suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimu (Byla COMP/M.5335 – Lufthansa/SN Airholding) (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4608) (Tekstas svarbus EEE)