Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 64/09