Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2020/C 64/09