Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 64/09