Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 64/09