Ģenerāladvokāta Mancini secinājumi, sniegti 1987. gada 4.jūnijā.