Sprawa C-332/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lutego 2019 r. w sprawie T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Komisja, wniesione w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez Hércules Club de Fútbol, S.A.D.