Sag C-332/19 P: Appel iværksat den 23. april 2019 af Hércules Club de Fútbol, S.A.D. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. februar 2019 i sag T-134/17, Hércules Club de Fútbol mod Kommissionen