Lieta C-51/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. janvārī World Duty Free Group, S.A., iepriekš – Autogrill España, S.A., iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-219/10 RENV, World Duty Free Group/Komisija