Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1335 (2016. gada 4. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai