Ģenerāladvokāta M. Špunara [M. Szpunar] secinājumi, 2016. gada 3. marts. Ģenerāladvokāta M. Špunara [M. Szpunar] secinājumi, 2016. gada 3. marts