Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-6 ta’ April 2016 dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula miżuri bil-għan li tistabbilixxi b’mod progressiv rappreżentanza unifikata taż-żona tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2016/22)