Eiropas Centrālās bankas atzinums (2016. gada 6. aprīlis) par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru nosaka pasākumus ar mērķi pakāpeniski iedibināt eurozonas vienotu pārstāvību Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2016/22)