Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2020 ze dne 26. října 2015, kterým se generálnímu tajemníkovi Rady svěřuje pravomoc vydávat průkazy členům, úředníkům a jiným zaměstnancům Evropské rady a Rady, jakož i zvláštním žadatelům uvedeným v příloze II nařízení (EU) č. 1417/2013 a kterým se zrušuje nařízení 2005/682/ES, Euratom