Rakstisks jautājums E-006135/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Sabiedrības neinformēšana par herbicīda Roundup saistību ar iedzimtiem defektiem