Beļģijas valdības paziņojums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu ( “Gāzes direktīva” ) 10. panta 2. punktu par N.V. Fluxys Belgium norīkošanu par pārvades sistēmas operatoru Beļģijā