Lieta C-613/18: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 21. janvāra rīkojums (Tribunal Tributário de Lisboa (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Kapitāla aprites uz vai no trešām valstīm ierobežojumi – Tiešie nodokļi – Juridisko personu ienākuma nodoklis – Peļņa, ko sadalījušas sabiedrības, kas ir rezidentes Portugāles teritorijā – Nodokļa bāzes samazinājums)