Az Európai Parlament 2020. július 9-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))