Ģenerāladvokāta Mancini secinājumi, sniegti 1987. gada 11.jūnijā. # Fernando Roberto Giménez Zaera pret Institut national de la sécurité sociale un Trésorerie générale de la sécurité sociale. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal Central de Trabajo - Spānija. # Lieta 126/86. TITJUR Giménez Zaera