Rakstisks jautājums E-003419/11 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Atmosfērā esošā oglekļa dioksīda piesaistīšana