Regulamentul (UE) 2021/376 al Comisiei din 24 februarie 2021 de stabilire a unei încetări temporare a activităților de pescuit de sebastă în zona NAFO 3M pentru navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene