Komission asetus (EU) 2021/376, annettu 24 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten punasimppujen kalastuksen väliaikaisesta kieltämisestä NAFO 3M -alueella