Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1471 (2020. gada 12. oktobris), ar kuru attiecībā uz ELGF 2021. grāmatvedības gadu nosaka procentu likmes, kas jāpiemēro, aprēķinot finansiālās izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst krājumu iepirkšana, uzglabāšana un realizācija